Venkovní posilovna

Na konci května byla v areálu školního zahrady zprovozněna venkovní posilovna složená ze šesti různých cvičebních strojů. Nemá sloužit jen pro potřeby školy, ale i pro návštěvníky téměř všech věkových kategorií, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas, prodloužit dobu pobytu na čerstvém vzduchu, posílit svou fyzickou i psychickou kondici, ale také se potkávat s lidmi různých věkových skupin.

Posilovací stroje jsou vybrány tak, aby si každý mohl vybrat pohybovou aktivitu přiměřenou svému zdravotnímu stavu i kondici. Návod na cvičení spolu s ilustrací a informacemi o tom, které svaly jsou zatěžovány, najdete u každého stroje. Stroje dodala a instalovala firma Colmex.

Do areálu školy zveme všechny návštěvníky, kteří mají chuť nové stroje vyzkoušet. Přejeme si, aby venkovní posilovna poskytovala radost co největšímu počtu zájemců o aktivní pohyb, o zlepšování nebo udržování svého zdravotního stavu a kondice a také těm, kteří se chtějí potkávat s novými lidmi. Chceme, aby se škola ještě více otevřela veřejnosti.

Za zprostředkování dotace děkujeme MAS Podlipansko o.p.s., na vypracování žádosti se podílelo i Město Kostelec nad Černými lesy.

ZŠ Kostelec nad Černými lesy

Cvičení přispívá ke správnému tělesnému rozvoji dítěte

  • Začínáme 16. října 2013Kostelci n. Č. l.
  • Bližší informace na telefonním čísle 721 51 88 55

Společné cvičení přináší i společně strávený čas, kdy je rodič bezvýhradně s dítětem a hlavně pro něj. Cvičení přináší vyšší míru tělesného kontaktu, tolik potřebného jak pro děti, tak i pro rodiče. Cvičení přispívá ke správnému tělesnému rozvoji dítěte, psychické pohodě a posiluje vztah rodiče s dítětem.

Na cvičení s Vámi se těší Eva Konůpková

Den otevřených dveří

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
U PŘÍLEŽITOSTI 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA A TĚLOVÝCHOVY
V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
20. 10. 2012 OD 9.30 DO 15.00

PROGRAM:

  • 9.30 hod. slavnostní zahájení
  • 9.00 – 13.00 hod. zápas žáků v basketbalu (sportovní hala), o přestávce vystoupí klub aerobiku DODO
  • v průběhu dne možnost rodinných utkání v kuželkách
  • v sále sokolovny vystoupení klubu aerobiku Dodo
  • ukázka činnosti sdružení Kosáček a hasičů
  • 13.00 –15.00 hod. ve sportovní hale ukázka nohejbalu

PROHLÍDKA AREÁLU TJ Sokol a TJ Tatran
srdečně zveme

příloha ke stažení v PDF: den-otevrenych-dveri.pdf

Výměna oken

V roce 150. výročí založení organizace Sokol se sokolovna v Kostelci n. Č. l. dočká nových oken. TJ Sokol Kostelec n. Č. l. uspěla s projektem podaným u MAS Podlipansko. Při realizaci projektu budou vyměněna okna v nejstarší části sokolovny a do posilovny bude pořízen víceúčelový posilovací stroj. V těchto dnech byla zahájena realizace projektu. Výbor TJ Kostelec n. Č. l. děkuje za pomoc a spolupráci MAS Podlipansku a také zastupitelstvu města. Městský úřad poskytne peněžitý dar 20 000 Kč na spoluúčast na projektu a bezúročnou půjčku 400 000 Kč na předfinancování projektu.

Za výbor TJ Sokol Kostelec n. Č. l. místostarostka : J. Havlíčková