Výměna oken

V roce 150. výročí založení organizace Sokol se sokolovna v Kostelci n. Č. l. dočká nových oken. TJ Sokol Kostelec n. Č. l. uspěla s projektem podaným u MAS Podlipansko. Při realizaci projektu budou vyměněna okna v nejstarší části sokolovny a do posilovny bude pořízen víceúčelový posilovací stroj. V těchto dnech byla zahájena realizace projektu. Výbor TJ Kostelec n. Č. l. děkuje za pomoc a spolupráci MAS Podlipansku a také zastupitelstvu města. Městský úřad poskytne peněžitý dar 20 000 Kč na spoluúčast na projektu a bezúročnou půjčku 400 000 Kč na předfinancování projektu.

Za výbor TJ Sokol Kostelec n. Č. l. místostarostka : J. Havlíčková